Református EGYMI

Református EGYMI

Az intézményünkben 2013 óta, együttműködési megállapodás keretében dolgozunk együtt a Magyarországi Református Egyház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) szakembereivel:oligofrén szakos és logopédia szakos gyógypedagógus, gyógy testnevelő, szenzomotoros terapeuta, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, óvodapszichológus.

Az alábbi ciklikusság ad keretet az óvodában végzett vizsgálati eljárásoknak:

  • Adott évben december 31-ig 5. életévüket betöltött/betöltő gyermekek beszéd – nyelvfejlődésének és olvasás-íráskészültségének szűrővizsgálata
  • Adott évben december 31-ig 3. életévüket betöltött/betöltő gyermekek beszéd és nyelvfejlődésének szűrővizsgálata
  • Augusztus 31-ig 5. életévüket betöltött gyermekek prevenciós szűrővizsgálata a tanulási zavarok megelőzése céljából
  • Május 31. és augusztus 31. között 4. életévüket betöltött gyermekek idegrendszeri érettségének vizsgálata

Az óvodapedagógusok, a szülők és az EGYMI szakemberei között a tájékoztatás, konzultáció lehetősége biztosított az óvodában. A szűrések, vizsgálatok, terápiák, fejlesztő foglalkozások, egyéni fogadóórák alkalmai az erre a célra kialakított helyiségekben valósulnak meg.