Alapítvány

A Debreceni Református Kollégium Óvodájáért Alapítvány

A Debreceni Református Kollégium Óvodájáért Alapítványt 2003-ban hozta létre a Debreceni Református Egyházmegye. Az alapítvány célja a Debreceni Református Kollégium Óvodájának támogatása annak érdekében, hogy a pedagógiai programjában meghatározott feladatokat az óvoda minél jobb körülmények között és minél eredményesebben valósíthassa meg. A fenti célkitűzés alapján az alapítvány támogatni kívánja a nevelési feladatok megvalósításához szükséges feltételek megteremtését, így tárgyi eszközök beszerzését, az óvoda elhelyezéséül szolgáló épület felújítását, karbantartását. Az óvodával jogviszonyban álló hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik támogatását. Támogatja a pedagógus továbbképzéseket, és segítséget nyújt az óvodapedagógusoknak ahhoz, hogy szakmai ismereteiket a továbbképzéseken túl is fejleszthessék. Az alapítványlehetőségei szerint hozzájárul az óvoda működési költségeinek fedezéséhez.
Az elmúlt években Alapítványi támogatással valósult meg: udvari játszóeszközök, mászókák telepítése, csoportszobai kisbútorok vásárlása, képességfejlesztő játékok, mesekönyvek beszerzése, óvodai gyermek textíliák varratása, udvari és csoportszobai játékpark bővítése.

Alapítványunk támogatása:

A Debreceni Református Kollégium Óvodájáért Alapítvány
ERSTE Bank
11600006-00000000-40883768

Köszönjük szépen minden adakozónak a támogatását, segítségét!