Hasznos elfoglaltságaink

Hasznos elfoglaltságok

A kisgyermekkor nyelve a játék és a mese. Minden életkornak megvan a maga egyedülálló és teljes szerepe, feladata. Az óvodáskorú gyermek a játékban él és fejlődik, számára a játék nem egy választható tevékenységforma, nem egy lehetőség, hanem egyszerűen nem tud mást csinálni. Ez a szemlélet hívta életre a Meseműhely, Népzeneovi, Ovi-foci, Sakkpalota létrejöttét. Óvodánk olyan hasznos elfoglaltságok lehetőségét kínálja fel a gyermekek számára, ami pedagógiai programunk szellemiségéhez és értékrendjéhez igazodik, azt természetes módon kiegészíti.

Sakkpalota

A Református Egységes Gyógypedagógiai Intézet fejlesztőpedagógusa vezeti be a nagycsoportos korú óvodásainkat a sakk izgalmas világába. A Polgár Judit Sakkalapítvány által kidolgozott egyedülálló, új módszertani program az általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás fejlődésének támogatását szolgálja.

Meseműhely

A Meseműhely foglalkozásokat tehetség gondozásként, 2019 szeptemberében indítottuk el a nagycsoportosainknak. A középpontban a népmese, népi játék, népzene és a néphagyomány elemeinek ötvözése áll. Számunkra az egylényegű kultúra a népmese komplex feldolgozását jelenti.

„Egy olyan szövet, melynek sűrű szövésében minden szál a mese mondanivalójáról beszél.”

Ovi-Foci

Óvodánk 2010-ben kapcsolódott be a Bozsik Ovi-Foci programba, ekkor került átadásra a multi funkciós műfüves pálya.

A program célja, feladatai:
– Egészséges életmódra való nevelés cél a testi, lelki egészség megőrzése.
– Mozgásigény felkeltése, fenntartása.
– Játékszeretet kialakítása és megtartása.
-Labdaérzék fejlesztése, automatizálása, mozgáskoordináció és kondíció kialakítása, erősítése.
– Rendszeres sportolási, edzési, játszási, testgyakorlási és versenyzési lehetőségek biztosítása, motiváló körülmények között (tornatermi eszközök, udvari játékok stb…)
– Változatos mozgásformák megismertetése és gyakoroltatása a gyerekekkel.
– Intézményen belüli játékok, versengések, családi napok (őszi, tavaszi) történő sportprogramok szervezése és lebonyolítása.
– Bozsik ovi-foci programokon, fesztiválokon, focitornákon való részvétel.

Népzeneovi

A mindennapi nevelőmunkánkban nagy hangsúlyt kap az identitáskeresés, a szülőföldhöz kötődő szálak erősítése, szokásaink és hagyományaink megismerése, megismertetése. A jövőnk nem képzelhető el a múlt ismerete nélkül. Rohanó világunkban folyamatosan keressük a biztos támpontokat, kapaszkodókat. Az elveszettség érzése ellen jó gyógyír lehet a közös múltunk ismerete, hagyományaink ápolása. A népi játékok, mondókák, a hagyományok és a néptánc alapjaival való megismerkedést biztosítja a heti rendszerességgel megtartott népzeneovi foglakozás.