Orando et laborando

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM ÓVODÁJA

Történetünk

Az 1538-tól számon tartott Debreceni Református Kollégium legkisebb és legfiatalabb intézménye az 1998-ban alapított óvodánk. Az ősi Kollégium 461. tanévében kezdte meg 1998. szeptember 1-én első nevelési évét óvodánk, két vegyes életkorú csoportban, 50 gyermekkel. Jelenleg öt vegyes életkorú óvodai csoporttal működünk, és 130 kisgyermekről gondoskodunk naponként.

Óvodai Nevelés Játékkal, Mesével Keresztyén Szellemben pedagógiai program elgondolása mentén haladunk napról-napra. Református óvodaként valljuk, hogy a gyermekek és egymás megbecsülése, tisztelete a jóindulatú segítőkészség példája a legnagyobb hatású nevelési módszer. Célunk az Isten- és emberszeretetre nevelés. Szándékunk, hogy óvodánk vonzó otthona legyen a benne megvalósuló keresztyén életnek.

Az intézményfejlesztés eseménytörténete semmit nem érne, ha nem lettek volna itt a gyermekek, akiket a családok ránk bíztak, akikből minden évben sokkal többen jöttek volna, mint ahány helyünk volt. Fontos nekünk, hogy a küldésben és a helyek betöltésében a debreceni református gyülekezetek és a Kollégium dolgozói mindig a leghűségesebbek voltak és maradtak. Jó tudni, hogy olyanok is vannak, akik napról napra gondoskodással fogadják a gyermekeket, és jó sáfárként arra törekednek, hogy a rájuk bízott drága kincseket, a gyermekeket hűségesen neveljék. Az ősi Kollégium jelmondata vezet ebben mindannyiunkat: Orando et laborando, azaz imádkozva és dolgozva.