Bepillantó

Csoportjaink

Óvodánkban vegyes életkorú csoportokat szervezünk. Pedagógiai programunk alapján „a csoportszobákban, egy időben és folyamatosan kétféle játék, tevékenység folyik. Az, amit a gyerekek maguk találnak ki és valósítanak meg, és az, amit az óvónő kezd, vagy a gyermeki ötletek alapján ő szervez meg az egyéni elfoglaltságok és kedvtelések messzemenő tiszteletben tartásával. Ebben a korosztályban mindig a felnőtt az egész csoport középpontja. Ő egyengeti, ő tartja össze a társas kapcsolatokat, ő osztja be az időt, a tartalom és forma összehangolásával ő alakítja ki a „mi tudatot”.

Szeptembertől óvodás leszek…

Óvodapedagógusaink felkészülten, nagy szeretettel, türelemmel, pedagógiai és pszichológiai tapasztalatokkal, valamint feltétel nélküli elfogadással várják a hozzánk érkező gyermekeket. Nálunk, az óvodába lépés első hetei az ismerkedésről, a türelemről, az elfogadásról, illetve az összeszokásról szólnak. Célunk a félelmek, gátlások oldása, az érzelmi biztonság, a „fontos vagy nekem érzés” megéreztetése, a nyugodt, szeretetteljes, derűs légkör megteremtése.

Hasznos elfoglaltságaink

A kisgyermekkor nyelve a játék és a mese. Minden életkornak megvan a maga egyedülálló és teljes szerepe, feladata. Az óvodáskorú gyermek a játékban él és fejlődik, számára a játék nem egy választható tevékenységforma, nem egy lehetőség, hanem egyszerűen nem tud mást csinálni. Ez a szemlélet hívta életre a Meseműhely, Népzeneovi, Ovi-foci, Sakkpalota létrejöttét. Óvodánk olyan hasznos elfoglaltságok lehetőségét kínálja fel a gyermekek számára, ami pedagógiai programunk szellemiségéhez és értékrendjéhez igazodik, azt természetes módon kiegészíti.

Gyermekvédelem

A hátrányos helyzetű gyermekeknél előfordulhat az óvodai közösségbe kerülve, hogy gátlásokkal küzdenek, szorongók, nehezen kommunikálnak, konfliktushelyzetben bizonytalan vagy erőszakos megoldási stratégiákat alkalmaznak. Elsődleges feladatunk felderíteni a gyermek fejlődését veszélyeztető okokat. A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását a gyermekjóléti szolgálat segíti, melynek munkatársa az óvodai szociális segítő.

Kukucskáló

Bizonyára nem azért öregszünk meg, mert kíváncsiak vagyunk, de az bizonyos, hogy velünk született tulajdonságunk a kíváncsiság. A kíváncsiság ösztönöz, és keresi a választ a „milyen”-re. Arra késztet, hogy ismeretet szerezzünk. Jó dolog kíváncsinak lenni….

Kacagtató

Az óvodás beszél, beszél és beszél.
Az óvodáskor a kendőzetlen őszinteség és az egyszempontú gondolkodás időszaka. A kisgyermek a körülötte lévő világról, a vele történt eseményekről saját tapasztalattal, és önálló véleménnyel rendelkezik. Sajátos világlátása nem ismer megmagyarázhatatlan dolgokat, tudja, hogy mi hogyan és miért van. Néhányat most közkinccsé teszünk!