Életmódszervezésünk

Óvodánk alapításakor pedagógusként elgondolkodtunk azon, melyek azok a dolgok, amelyek életünknek tartást, értelmet és célt adnak. Így a családi neveléssel karöltve törekszünk arra, hogy ezt a pozitív értékrendet közvetítsükreformátus óvodánkban a gyermekek felé, életkoruknak és egyéniségüknek megfelelő módon, azon a nyelven, melyet ők értenek: a játék, a mese és a mozgás nyelvén.

Bevált gyakorlatként vegyes életkorú csoportokkal működik óvodánk, minden csoportban két óvodapedagógus dolgozik, kéthetes váltásban délelőtt, illetve délután. Az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül a csoportosdajka segíti, aki délelőttös vagy délutános.

Életmódszervezésünkkor nevelőmunkánk szempontjából rangsoroljuk a gyermekek szükségleteit.

A testi szükségletek civilizált kielégítése, az önállóságra nevelés, a csoportszabályoknak megfelelően (evés, ivás, mosdó és WC – használat, alvás) mindenek előtt áll.

A gyermekek testi védelmét és biztonságérzetét állandó jelenlétünkkel biztosítjuk. Nem vagyunk mindig középpontban, de mindig tudják, hogy biztos háttérként velük vagyunk. A társas együttlét elemi szabályait közvetítjük feléjük és várjuk el tőlük.

A mozgáshoz, cselekvéshez példákat nyújtunk és bőven adunk rá lehetőséget.Sokat tartózkodunk a szabadban, mert tudjuk, hogy mennyire nagy a gyermekek mozgásigénye. Tapasztalataink szerint azon gyermekek fejlődnek megfelelően értelmi területeken is, akik nap mint nap sokféle mozgást végeznek a friss levegőn.

A gyermekek játéka valójában kapcsolattartás, együttlét a társakkal. Életük közege a játék, a játékos cselekvés. Így ismerkedik közvetlen és tágabb környezetével, a világgal. Testi és lelki kapcsolatok részese lesz, ezáltal önmagát is tanulja.

Folyamatos napirend mellett a gyermekek által szabadon kezdett játék, és az óvó néni által indított játékok váltakoznak a mindennapjainkban. A kétféle játék párhuzamosan és folyamatosan, egymásba kapcsolódva és szétválva rugalmasan zajlik az egész nap folyamán a csoportszobában és az udvaron.

A mese, éppúgy mint a játék, örömforrás, a teljes világ kerek tükörképe. Ezért mesélünk minden nap gyermekeinknek, mert a társas élmény mellett a szimbólumokon keresztüli tudásátadást a gyermek nagyon jól érti, hiszen ebben él. Számára ez egyértelmű.

Az óvodapedagógus által kezdett játékokban valósítjuk meg a kíváncsiságra alapozott, tágan értelmezett tanulást, a következő tevékenységterületeken: 

  • testi nevelés – mozgás
  • ének, zene, énekes játékok, gyermektánc
  • verselés, mesélés
  • rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
  • külső világ tevékeny megismerése – környezeti, matematikai tartalmak
  • bibliai történetek

Bizonyosak vagyunk abban, hogy az a gyermek, aki óvodásként egészséges környezetben él, sokat és szabadon mozog, egész nap játszik, figyel, sok-sok mesét meghallgat, az egyéni adottságaitól függően hat-hétéves korára megérik az iskolai rendre, kapcsolatokra, feladatokra.