Bemutatkozó

Orando et laborando

Az 1538-tól számon tartott Debreceni Református Kollégium legkisebb és legfiatalabb intézménye az 1998-ban alapított óvodánk. Az ősi Kollégium 461. tanévében kezdte meg 1998. szeptember 1-én első nevelési évét óvodánk, két vegyes életkorú csoportban, 50 gyermekkel. Jelenleg öt vegyes életkorú óvodai csoporttal működünk, és 130 kisgyermekről gondoskodunk naponként.

Életmódszervezésünk

Óvodánk alapításakor pedagógusként elgondolkodtunk azon, melyek azok a dolgok, amelyek életünknek tartást, értelmet és célt adnak. Így a családi neveléssel karöltve törekszünk arra, hogy ezt a pozitív értékrendet közvetítsükreformátus óvodánkban a gyermekek felé, életkoruknak és egyéniségüknek megfelelő módon, azon a nyelven, melyet ők értenek: a játék, a mese és a mozgás nyelvén.

Keresztyén szellemű óvodai nevelés

Református óvodánk munkatársi közössége – személyes hitük és életük példájával – szeretetteljes, okosan szerető, segítőkész, toleráns és bátorító magatartással fordul a rá bízott gyermekek felé, szem előtt tartva az együtt élés szükséges szabályait.

Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az intézményünkben 2013 óta, együttműködési megállapodás keretében dolgozunk együtt a Magyarországi Református Egyház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) szakembereivel:oligofrén szakos és logopédia szakos gyógypedagógus, gyógy testnevelő, szenzomotoros terapeuta, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, óvodapszichológus.