Óvodai jelentkezés 2022/2023. nevelési évre

Kedves Szülők!

A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Tiszántúli Református Egyházkerület fenntartásában működő

Debreceni Református Kollégium Óvodája
vonatkozásában a 2022/2023. nevelési évre történő jelentkezés időpontját
2022. február 3-4. napjaiban határozta meg.

A jelentkezés az Óvoda által kiadott jelentkezési lappal történik. A jelentkezőket az óvodavezető nyilvántartásba veszi a felvételi előjegyzési naplóba. A jelentkezési laphoz csatolni kell:

  • Gyermek születési anyakönyvi kivonata másolati példány
  • Gyermek lakcímkártyája, másolati példány
  • TAJ kártya, másolati példány
  • Szülők személyi igazolványa, másolati példány
  • Szülők lakcímkártya másolati példány
  • Lelkipásztori ajánlás

Debrecen,2022.01.07.

Feketéné Kavisánszki Györgyi
óvodavezető