Óvodai beiratkozás, tájékoztató szülői értekezlet

 

A 2018/19-es nevelési évre felvételt nyert gyermekek szüleit

2018. május 15-én, kedden 16.30-tól

hívjuk és várjuk a TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐI ÉRTEKEZLETRE.


A gyermekekre vonatkozó adatlapok kitöltése (beiratkozás) ezen a napon történik.

A szülők megismerkednek a gyermekük leendő óvodai csoportszobájával, bemutatkoznak az óvodapedagógusok, tájékoztatást kapnak az óvodai életről, a Házirendről. Az óvodapedagógusokkal lehetőség nyílik a befogadási időszak megbeszélésére.

 
ÓVODAI JELENTKEZÉS

A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének 42/2017.12.21.E. Eln. sz.

HATÁROZATA

A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Tiszántúli Református Egyházkerület fenntartásában működő

 

Debreceni Református Kollégium Óvodája


vonatkozásában a 2018/2019. nevelési évre történő jelentkezés határidejét

2018. február 5-6. napjaiban határozza meg.

 

Az óvodai általános felvétel időpontja 2018. február 12. napja.

 

Az óvodai beiratkozás időpontja 2018. április 24-25. napja.

 

A jelentkezés az Óvoda által kiadott jelentkezési lappal történik. A jelentkezőket az óvodavezető nyilvántartásba veszi a felvételi előjegyzési naplóba. A jelentkezési laphoz csatolni kell lelkipásztori ajánlást, születési anyakönyvi kivonat-, lakcímkártya-, TAJ kártya-másolatot.

 

A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége

 

Dr. Fekete Károly Dr. Adorján Gusztáv

püspök főgondnok

 

Kedves Szülők!

Az 1996. évi CXXVI törvény értelmében rendelkező nyilatkozatot adhatnak személyi jövedelemadójuk 1%-ának közcélú kedvezményezett részére történő átutalásra.

Kérjük, támogassák a Debreceni Református Kollégium Óvodájáért Alapítványt!

 

A rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett adószáma helyére az alapítvány adószámát:

18565401-1-09

a kedvezményezett neve helyére pedig alapítványunk nevét írják be:

„A Debreceni Református Kollégium Óvodájáért Alapítvány”

 


 

 

Kedves Szülők!

Kérjük, támogassák Magyarországi Református Egyházat adójuk 1%-ával!

 

A kedvezményezett technikai száma: 0 0 6 6

A kedvezményezett neve:

Magyarországi Református Egyház

A rendelkező nyilatkozat itt letölthető.

Kedvező rendelkezésüket előre is köszönjük.

Debrecen, 2013. február hava

Köszönettel: Feketéné Kavisánszki Györgyi
óvodavezető