Az óvoda neve: Debreceni Református Kollégium Óvodája

Az óvoda címe:4024 Debrecen Tímár u 10.

Az óvoda OM azonosítószáma:100443

 

2018/2019. NEVELÉSI ÉV

 

Személyi feltételek

1.

Az intézmény vezetője, képviselője

Feketéné Kavisánszki Györgyi

2.

Az intézmény telefonszáma

06-52-417-776

3.

E-mail elérhetősége

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

4.

Óvodapedagógus álláshelyek száma 2018.09.01-től

 

11

5.

Nevelőmunkát közvetlenül segítő álláshelyek száma összesen 2018.09.01-től

 

7

5.1

Dajkai álláshely száma

5

5.2

Pedagógiai asszisztens álláshely száma

1

5.3

Óvodatitkári álláshely száma

1

6.

Intézményvezető helyettes (fő)

1

 

Óvodapedagógusok száma:

11 fő

munkakör

Ebből:

Felsőfokú végzettséggel, óvodapedagógus szakképzettséggel rendelkezik

11 fő

óvodapedagógus 10 fő

óvodavezető          1 fő

Felsőfokú végzettséggel, óvodapedagógusi szakképzettséggel, valamint szakvizsgával rendelkezik

3 fő

 

óvodapedagógus 2 fő

óvodavezető        1 fő

Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők létszáma:

7 fő

 

Dajkák száma

5 fő

dajka

Ebből: szakképzett dajka

5 fő

 

Pedagógiai asszisztens

1 fő

 

Óvodatitkár

1 fő

 

Technikai alkalmazottak száma (nem kötelező!)

3 fő

karbantartó-udvaros 1 fő

konyhalány               2 fő

Személyi feltételek

21 fő

 

 

Gyermekcsoportok

 

Gyermekcsoport megnevezése

Korcsoport

Gyermeklétszám

1.

Szivárvány csoport

Vegyes életkorú csoport

28

2.

Hajnalcsillag csoport

Vegyes életkorú csoport

27

3.

Gyertyaláng csoport

Vegyes életkorú csoport

28

4.

Palánta csoport

Vegyes életkorú csoport

20

5.

Százszorszép csoport

Vegyes életkorú csoport

27

 

Gyermeklétszám 2018. október 1-én:

130 fő

 

Óvodai nevelési év rendje:

A nevelési év 2018. szeptember 1-től – 2019. augusztus 31-ig tart.

Nyári életrend: június 1-től augusztus 31-ig.

Új gyermekek befogadásának ideje: 2018. szeptember 1-től folyamatosan.  Az új gyermekek fogadása a beszoktatás - befogadás ideje alatt folyamatosan történik, a Beszoktatási Terv szerint. A gyermekekkel érkezésüktől távozásukig óvodapedagógus foglalkozik.

A 2018/2019-es nevelési évben kötelezően kiadandó szünetek:

Október 23. (kedd):               Az 1956-os forradalom évfordulója

November 01. (csütörtök):    Mindenszentek

Március 15. (péntek):            Nemzeti ünnep

Április 19.                             Nagypéntek ünnepe

Április 22. (hétfő):                Húsvét

Május 01. (szerda):                A munka ünnepe

Június 10.                              Pünkösdhétfő

Munkaszüneti napok a 2018/2019-es nevelési évben:

 

Év

Munkaszüneti nap

Munkanap átcsoportosításából adódó munkanap /szombat/

2018.

október 22. hétfő pihenőnap

 

október 13. szombat munkanap

október 23. kedd Nemzeti ünnep

 

november 1. csütörtök

Mindenszentek

 

november 2. péntek pihenőnap

november 10. szombat munkanap

december 24. pihenőnap hétfő Szenteste

december 1. szombat munkanap

december 25-26 kedd-szerda

pihenőnap Karácsony

 

december 31. hétfő pihenőnap

december 15. szombat munkanap

2019.

január 1. kedd Újév pihenőnap

 

március 15. péntek Nemzeti Ünnep

 

április 19. Nagypéntek pihenőnap

 

április 22. hétfő Húsvét hétfő

 

május 1. szerda Munka ünnepe

 

június 10. hétfő Pünkösdhétfő

 

augusztus 19. hétfő pihenőnap

augusztus 10. szombat munkanap

augusztus 20. kedd Államalapítás ünnepe

 

 

 

 

 

Az óvoda zárva tartása

Időpont

Felhasználás

Nevelésnélküli munkanapok

 

A továbbképzési napok (5 nap/év) időpontjáról két héttel előre tájékoztatást adunk a szülők részére. A 2018/2019-es nevelési évben 5 nevelés nélküli munkanap felhasználását tervezzük.

 

2018. október 15.

Így tedd rá! – nevelőtestületi továbbképzés

2019. január 25.

Félévi alkalmazott testületi értekezlet

2019. április 5-6

Református Konferencia Debrecen

2019. június 14.

Nevelőtestületi-munkatársi évzáró értekezlet

2019. június

Alkalmazott testületi kirándulás

 

 

Nemzeti és egyházi óvodai ünnepek megünneplése.

 

Ünnep

Időpont

Szüreti délután a szülőkkel

2018. szeptember 28.

Reformáció ünnepe

2018. 10.30.

Adventi gyertyagyújtás

adventben péntekenként

Adventi Jótékonysági Hangverseny

2018. 12. 7.

Mikulás várás

2018.12. 6.

Farsang

2019. 02.08.

Március 15.-i megemlékezés

2019. 03.14.

Virágvasárnap

2019. április 14.

Nagypéntek- Húsvét

2019. április 19-22.

Anyák napja

2019.05.03.

Gyermeknap

2019. május 26.

Pünkösd

2019. június 9.-10.
 

 

Nevelőtestületi értekezletek

 

 

Tartalom

Felelős

Érintett

Dokumentáció

Időpont

Aktuális feladatok megbeszélése

óvodavezető

Óvodapedagógusok

Feljegyzések

Minden hónap

második hétfője.

Aktuális feladatok megbeszélése

óvodavezető helyettes

Nevelő munkát segítő munkatársak

Feljegyzések

Minden hónap első keddje.

Alkalmazott testületi évnyitó értekezlet

óvodavezető,

óvodavezető helyettes

Alkalmazotti

testület

Jegyzőkönyv

2018. 08.24. péntek

Munkatársi értekezlet - Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás

óvodavezető

TTRE tűz-és munkavédelmi előadója

Alkalmazotti

testület

Jegyzőkönyv

2018. 08. 24. péntek

SZMK értekezlet

óvodavezető

Szülői Munka-

közösség tagjai

Jegyzőkönyv

2018. október

közepéig

Félévi munkatársi értekezlet

óvodavezető,

óvodavezető helyettes

Alkalmazotti

testület

Jegyzőkönyv

2019. január vége

Évzáró értekezlet

óvodavezető, óvodavezető- helyettes

Alkalmazotti

testület

Jegyzőkönyv

2019. 06. 14.

péntek

 

 

Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Az óvodai felvétel, átvétel, óvodai jogviszony létesítése
Mikor részesülhet a gyermek óvodai ellátásban?

Három éves kortól mindaddig, amíg a gyermek eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. Az óvodai nevelés a gyermek 2,5 éves korától kezdődhet a jogszabályi feltételek megléte esetén, és az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig tart. A 2,5 éves gyermekek csak abban az esetben vehetők fel, amennyiben már minden 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai elhelyezése megtörtént, és a gyermek a felvétel napjától számított 6 hónapon belül betölti a 3. életévét.

A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor:

a felvételhez szükséges kort betöltötte
teljesen egészséges
ágy és szobatiszta
az étkezési térítési díjat szülője befizette, amennyiben nyilatkozata alapján    
erre kötelezett.

Az óvodába a gyermekek felvétele, átvétele jelentkezés alapján történik. Az óvodai jelentkezés idejét és módját a fenntartó határozza meg: a nevelési évre vonatkozóan a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai jelentkezésének határidejéről, a tárgyévet megelőző év december 31-ig hoz határozatot. A határozatot az óvodavezető az óvodai jelentkezés időpontja előtt legalább harminc nappal köteles nyilvánosságra hozni. A jelentkezéskor az óvoda nyilvántartást készít a jelentkező gyermekekről úgy, hogy a felvételhez szükséges személyi adatokat a felvételi-és előjegyzési naplóban rögzíti.
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. A felvételi bizottság tagjai: óvodavezető, vezető-helyettes, szakmai munkaközösség vezető. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. Döntése során be kell tartania a fenntartói aktuális határozatban engedélyezett csoportlétszámot, figyelembe véve a csoportszobák férőhelyszámait, valamint a törvényi szabályozást (25fő/csoport).

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok
- óvodai jelentkezési lap
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya,
- a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- a gyermek oltási könyve, annak igazolására, hogy a kötelező oltásokat megkapta.
- református lelkipásztori ajánlás

Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek óvodai jogviszonya megszűnt.

Felvételi eljárás rend
A nevelési év folyamán a hivatalosan kiírt jelentkezés előtt, az óvodavezetőhöz fordulhatnak a jelentkező szülők és általános tájékoztatást kérhetnek.
A hivatalosan kiírt óvodai jelentkezés során gyermekükkel együtt érkeznek az óvodába, ahol az óvodavezető felveszi adataikat a felvételi előjegyzési naplóba, ekkor kerül sor az Óvodai Jelentkezési lap kitöltésére.
Az óvoda vezetője – a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20§. (4) bekezdése alapján - az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.
A felvételről kiértesített szülők gyermeküket beíratják a fenntartó által meghatározott időpontban az óvodába.
A felvételi elbírálásnál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:
testvér jár, vagy járt-e a Református Kollégium Óvodájába
testvérei járnak-e a Kollégium valamely tagozatára
szülei dolgoznak-e a Kollégium valamely tagozatán
lelkészi ajánlás bemutatása
halmozottan hátrányos helyzet tényének igazolása
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) előírása, miszerint:
„8. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”
Az óvodai felvétellel jogviszony keletkezik az óvoda és a gyermek (szülője, gyámja) között, amelyet a Házirend szabályoz. E naptól illetik meg az óvodás gyermeket a Házirendben foglalt jogok és kötelességek.

 

 

Étkezési térítési díj eljárásrendje


Az étkezési térítési díj napi háromszori étkezést foglal magába (tízórai, ebéd, uzsonna). Az étkezési térítési díjat a szülő utólagosan, a tényleges étkezési napok száma után fizeti. Pótbefizetésre a következő hónapban van lehetőség. A befizetések rendje és módja, a befizetés időpontjának pontos dátuma – havonta egy nap – a csoportok hirdetőtábláján van kifüggesztve.. A befizetés készpénzes fizetéssel teljesíthető.
A kedvezményes étkezési támogatás igénybevételének eljárásrendje
A szülőket mindenkori jogszabályok figyelembe vételével különböző kedvezmények illetik meg a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételének előírása alapján.
A gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó jogcímek:
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül – önkormányzati határozat bemutatása alapján
b) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek – MÁK igazolás alapján
c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek– MÁK igazolás alapján
d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek – szülői nyilatkozat alapján
e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság – erről szóló határozat alapján
f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.  – szülői nyilatkozat alapján.
Az igénybevételéhez, minden nevelési év elején egy, a szülő által kitöltött és aláírt nyilatkozatot kell benyújtani. A kedvezmények igénybevételével kapcsolatos tudnivalókról a szülő folyamatosan felvilágosítást kaphat gyermeke óvodapedagógusától és az óvodatitkártól.
Étel érzékeny gyermekek étkeztetésének eljárásrendje
A speciális étkezést intézményünkben a Sodexo Magyarország Kft. Diétás Konyhája tudja biztosítani. A szállító cég részére az orvosi igazolásokat el kell juttatni, majd személyes egyeztetés történik.

 

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

Vezetői tanfelügyelet időpontja. 2018. május 25.
Vezetői tanfelügyeleti eredmények
Pedagógus neve:
Folyamatazonosító: 8F4Q3CN_Z23WGX9M
Oktatási azonosító:
Eredmény rögzítésének dátuma: 2018.06.09.

Kompetenciák értékelése
Indikátorok értékelése
1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
-
Kiemelkedő területek
Az intézmény tervezési dokumentumaiban megjelenő célok koherens egységet mutatnak a megvalósítás dokumentumaiban szereplő adatokkal. A tervezett oktatási-nevelési célok szervesen illeszkednek a Pedagógia Programhoz. Irányító munkájában előtérbe helyezi a nevelési és oktatási folyamat egységét. Az irányításával működő intézmény közös alapelvek mentén neveli és fejleszti a gyermekeket. A vezető irányítása a tervezésben, a munkavégzésben, az intézményben dolgozók támogatása a szakmai tevékenységben magas színvonalon valósul meg. Rendszeres értekezletek alkalmával a megszerzett tudását átadja, a pedagógiai munkát ennek megfelelően tervezi és várja el kollégáitól, az intézményi sajátosságok figyelembe vételével
Fejleszthető területek
A gyermekek mérési értékelési tevékenységét folyamatossá, objektívebbé, hatékonyabbá tenni.
2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
-
Kiemelkedő területek
A vezető irányítása a tervezésben, a munkavégzésben, az intézményben dolgozók támogatása a szakmai tevékenységben. Rendszeres értekezletek alkalmával a megszerzett tudását átadja, a pedagógiai munkát ennek megfelelően tervezi és várja el kollégáitól, az intézményi sajátosságok figyelembe vételével.A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intézmény külső és belső környezetét, a folyamatban lévő és várható változásokat, ehhez illeszkedő jövőképet határoz meg intézménye számára. A vezetői pályázatában szereplő célok megvalósítása érdekében határozott lépéseket tesz. Folyamatosan nyomon követi a célok megvalósulását. A megvalósítás során figyelembe veszi a megváltozott körülményeket, ezekhez igazodni képes. Irányítja az intézmény hosszú és rövidtávú terveinek lebontását, összehangolását, megvalósítását.
Fejleszthető területek
Ugyan meghatározzák az intézmény erősségeit és gyengeségeit, de a jövőben az önértékelési folyamatok elvégzését nagyobb mértékben érdemes hasznosítani.
3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
-
Kiemelkedő területek
Elhivatott, intézménye iránt elkötelezett, hiteles és etikus pedagógus, vezető. Példa kollégái, vezetőtársai számára. Folyamatosan fejleszti önmagát vezetői, óvodapedagógusi minőségben egyaránt. Nyitott az újra, miközben megbecsüli és értékeli a jól bevált módszereket, gyakorlatokat, fontosnak tartja a szakmai értékek megőrzését. Reális önismerettel rendelkezik. Tudatos saját vezetési stílusának érvényesítésében, ismeri erősségeit és korlátait. Erősségeivel jól él. Ismeri és alkalmazza az önértékelés modelljeit, felhasználja eredményeit. Vezetői hatékonyságát folyamatosan fejleszti. Vezetői munkájában számít kollégái véleményére. Vezetői programját megvalósítja: az abban foglaltakat folyamatosan figyelembe veszi a célok kitűzésében, tervezésben, végrehajtásban. Szükség esetén változtat előzetes tervein. Terveit, annak megvalósítását tudatosan átgondolja. Figyelembe veszi a lehetőségeket, és apró lépésekben tervezi meg a fejlesztő továbbhaladást testülete számára.
Fejleszthető területek
-
4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
-
Kiemelkedő területek
Képes inspirálni, motiválni és támogatni kollégáit, hogy pozitívan álljanak a kihívások elé: támogatja, ösztönzi az innovációt, kreatív gondolkodást, újszerű ötleteket. Megosztja a vezetést munkatársaival, a fejlesztést saját és mások képességeibe vetett bizalomra alapozza. A megosztott vezetésre építve hatékony csapatmunkát teremtett, koordinálja, részt vesz benne. A döntéshez szükséges ismereteket megosztja az érintettekkel. Elfogadó, pozitív környezetet, a közös célok elérésére nyitott, és képes támogató szervezetet alakított ki. Személyes kapcsolatot tart az intézmény teljes munkatársi körével, odafigyel problémáikra, választ ad kérdéseikre.

Fejleszthető területek
A belső ellenőrzési-értékelési rendszer hatékonyságának növelése.
5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
-
Kiemelkedő területek
Az intézményvezető napra kész: folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló szabályozókat. A pedagógusokat tájékoztatja az intézményt és őket, munkájukat érintő jogszabályi változásokról. Az érintettek tájékoztatása többféle kommunikációs eszköz, csatorna használatával történik. A vezető a belő és külső partnereket egyaránt bevonó kommunikációt alkalmaz. Az intézményi dokumentumok a jogszabályoknak megfelelően kerülnek nyilvánosságra. Az értekezletek, megbeszélések vezetése szakszerű, hatékony kommunikáción alapul. Elemzi és hatékonyan, a jogszabályoknak megfelelve kezeli az erőforrásokat. Az intézményvezető számára fontos az intézmény arculata, törekszik a pozitív intézményi arculat kialakítására és megtartására.
Fejleszthető területek
A továbbképzési terv súlyozott feladatainak átgondolása.

 

 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

 

Törvényességi ellenőrzés: 2014/2015. és 2015/2016. nevelési évekre vonatkozó törvényességi célellenőrzés keretében a kormányhivatal azt vizsgálta, hogy a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének alkalmazása törvényes-e, a fenntartó vizsgálta-e a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a szakmai munka eredményességét, valamint a fenntartó a döntései meghozatalakor betartja-e az előírt egyeztetési kötelezettségét.

 

 

Tájékoztatás a pedagógus minősítési eljárásról


A 2014. évi rendkívüli minősítési eljárás keretében 2015.01.01.-től Pedagógus II fokozatba sorolható volt 1 fő óvodapedagógus.
A 2015/2016-os nevelési évben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet előírásainak megfelelően három pedagógus minősítő eljárására került sor:
2015.10.20. – 1 fő óvodapedagógus
2015.11.12. – 1 fő óvodapedagógus
2015.11.19. –1 fő óvodapedagógus

Mind a három minősítő eljárás a Pedagógus I. fokozatból a Pedagógus II. fokozatba történő bekerülést megcélzó minősítés volt. A minősítési eljárás eredményes volt mind a három óvodapedagógus esetében.

A 2017/2018-as nevelési évben kettő fő pedagógus minősítő eljárására került sor:
2018.02.01. - 1 fő óvodapedagógus
2018.02.08. - 1 fő óvodapedagógus

Mind a kettő minősítő eljárás a Pedagógus I. fokozatból a Pedagógus II. fokozatba történő bekerülést megcélzó minősítés volt. A minősítési eljárás eredménye mind a kettő óvodapedagógus esetében sikeresen zárult.

 

 

 

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a Debreceni Református Kollégium Óvodájában

Intézményi Tanfelügyelet Értékelése

2018. október 12.

 

1. Pedagógiai folyamatok

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

1.4.15.A beszámolók szempontjai az intézményi önértékelési rendszerhez való illeszkedése.

Kiemelkedő területek:

1.3.11 Az intézmény nevelési-tanítási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását. A pedagógusok élnek módszertani szabadságukkal és több módszertani eljárást kipróbálnak, melyek eredményességét felülvizsgálják, és a tapasztalataikat beépítik a tervező munkájukba.

1.5.16. Az óvodapedagógus tervező munkája során figyelembe veszi az intézménye vonatkozásában alkalmazott tartalmi és intézményi belső elvárásokat, valamint az általa nevelt/tanított gyermekek és csoportok fejlesztési céljait. Az intézmény nevelési programja az óvodapedagógusok szaktudására bízza a tennivalókat, széleskörű szakmai háttértudásra, értékes emberi tulajdonságaira, folyamatos önképzésre alapoz.

1.6.21.Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat. A nevelési év értékelése során, az éves intézményi munkaterv sikerkritériumainak figyelembe vételével az eredmények és hiányosságok megállapításra kerülnek.

1.9.32. A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az intézménynek. Az új módszertani ötletekhez, nevelési eljárásokhoz az óvodapedagógusok hozzáállására az érdeklődés, a nyitottság a jellemző. Az új módszerek, eljárások adaptálása bizonyos szűrések után valósul meg. A problémák megoldására belső hospitálást, jó gyakorlatok megosztását, esetmegbeszélést alkalmaznak.

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

2.5.14.Az eddig jól bevált gyakorlat hosszú távú fenntartása. Igény szerint programok változtatása.

Kiemelkedő területek:

2.6.15.Az óvodapedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, és az alapján valósítják meg a rájuk bízott óvodai csoportok, közösségek fejlesztését. A közösségépítő tevékenysége az óvodának kiemelkedő. Hagyományok, szokások kiépítésével erősítik az emberi kapcsolatokat. A beszámolókból kiderül a programok sikeressége.

2.6.16.A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, különös tekintettel az intézményi hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára. Hagyományokat, szokásokat építenek ki, amelyek a keresztény értékeket is magában foglalja. 2.7.18. Az intézmény közösségi programokat szervez. Az együttműködés tervszerű, szervezett. Családokkal együtt óvodai szinten vagy külső helyszíneken valósul meg.

 

3. Eredmények

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

-

Kiemelkedő területek:

3.1.1.Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás eredményessége. A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok és feladatok, nevelési alapelvek a tanulás- tanítás eredményességét támasztják alá. Kiemelkedő a gyermeki kulcskompetenciák fejlesztése.

3.2.5.Az intézmény nevelési/tanítási célrendszeréhez kapcsolódóan a kiemelt eredmények dokumentálhatóak, és dokumentáltak pl. a beszámolókban. Az eredmények eléréséhez az alkalmazotti közösség nagy többsége hozzájárul. Az óvoda sikeres és eredményes működéséhez az óvoda teljes alkalmazotti közössége hozzájárul. Az óvodavezetés a feladatok delegálásával igyekszik minden dolgozót bevonni és érdekeltté tenni az eredményes célmegvalósításban.

3.3.8.Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása nevelőtestületi feladat.

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

4.3.16.A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban a munkatársakhoz való folyamatos eljuttatása

Kiemelkedő területek:

4.1.5.Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az intézmény céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra. Az intézményvezető pozitív hozzáállásával támogatja a munkaközösség céljainak megvalósítását. Aktívan bevonja a pedagógiai munka megvalósításába a tagokat. A munkaközösség vezető fontos tagja az óvodavezetésnek.

4.2.9.Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, támogatása. Minden óvodapedagógus rendelkezik az önképzés, önművelés és szakmai tudás fejlesztésének igényével. A korszerű, hatékony pedagógiai munka érdekében rendszeres szakmai konzultációkat tartanak, műhelymunkát végeznek, nyílt napokat szerveznek, a munkaterv alapján minden óvodapedagógusnál hospitálást tartanak.

4.3.15.Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek. Témájuk szerint, a szakmai beszámolók, előadások megtartásában minden pedagógus érintett.

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

-

Kiemelkedő területek:

5.1.2.A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. Az intézmény pedagógiai programja és a munkaterv is tartalmazza a külső partneri kapcsolatrendszert, az együttműködés formáját, tartalmat, a kapcsolat működtetésével járó feladatokat, felelősöket. A nevelési év folyamán a szóbeli, írásos és digitális információ átadás a munkatervnek megfelelően a helyben szokásos módon működik, ezáltal prezentálva az óvoda egész éves tevékenységét, eredményeit. Programok, rendezvények, fotók a honlapon, az óvoda közösségi oldalán megtalálhatóak.

5.4.10.Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi közéletben. Az óvoda keresztény hagyományápoló tevékenysége a pedagógiai programjuk alapján adott, folyamatosan megjelenik az egyházi ünnepek rendje. Mindezt hatékonyan és eredményesen végzik, ugyanakkor újszerű ötletek megvalósításával, hagyományteremtő munkájukkal gazdagítják az óvoda esemény-naptárát.

 

6. A pedagógiai munka feltételei

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

6.3.5. Az IKT eszközök fejlesztése a nevelőmunka támogatása érdekében./laptopok/

Kiemelkedő területek:

6.1.1.Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. A zavartalan, magas színvonalú működést a Tiszántúli Református Egyházkerület mindenkor biztosítja.

6.5.14.Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző. Az együttműködés kimagasló a nevelőtestület körében. Munkájukat igényesség, a gyermekek iránti teljes mértékű elkötelezettség, odaadás jellemzi. Folyamatos megújulásra törekszenek.

6.6.17. Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját, hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére. Magas szinten valósul meg a hagyományápolás. A nevelőközösség nyitott az új dolgok megismerésére, bevezetésére. Pl. Környezettudatos nevelés fejlesztése, a hagyományteremtés céljával –madárbarát óvodává válás

 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés.

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

-

Kiemelkedő területek:

7.1.2.A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési/tanulási feladatait, céljait Az óvoda igazi keresztyén szellemisége a szülők és a munkatársak támogatásával valósul meg. A szülők elfogadják, tisztelik az óvoda református jellegét, értékrendszerét, nevelési elveit, megbecsülik az intézményben dolgozók munkáját. Ismerik és elfogadják az óvoda pedagógiai programját, mely a jogszabályban rögzített tartalmakat és elvárásokat fogalmaz meg.

7.2.7. A humánerőforrás képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében, azokra épülve, annak érdekében történik, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. Az óvodapedagógusok azokon a továbbképzéseken vesznek részt, melyek az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére szolgál, továbbá szükséges a nevelő munka keretében a gyermekekkel való közvetlen foglalkozás megtartásához, a köznevelési intézmény tevékenységének megszervezéséhez.

7.2.8. A nevelést, tanítást segítő eszközök és a nevelési-tanítási módszerek kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban történik. Az "Óvodai nevelés játékkal, mesével" program által ajánlott módszereket és eszközöket alkalmazzák elsősorban, a Református Óvodai Nevelés Keretprogramjával összhangban.