KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján a Debreceni Református Kollégium Óvodája az alábbi közzétételi adatokkal rendelkezik:

Az óvoda neve: Debreceni Református Kollégium Óvodája

Az óvoda címe:4024 Debrecen Tímár u 10.

Az óvoda OM azonosítószáma:100443

Ellátott feladat: óvodai nevelés

2020/2021. NEVELÉSI ÉV

 

Személyi feltételek

1.

Az intézmény vezetője, képviselője

Feketéné Kavisánszki Györgyi

2.

Az intézmény telefonszáma

06-52-417-776

3.

E-mail elérhetősége

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

4.

Óvodapedagógus álláshelyek száma 2020.09.01-től

 

11

5.

Nevelőmunkát közvetlenül segítő álláshelyek száma összesen 2020.09.01-től

 

8

5.1

Dajkai álláshely száma

5

5.2

Pedagógiai asszisztens álláshely száma

2

5.3

Óvodatitkári álláshely száma

1

6.

Intézményvezető helyettes (fő)

1

 

Óvodapedagógusok száma:

11 fő

munkakör

teljes munkaidős

Ebből:

Felsőfokú végzettséggel, óvodapedagógus szakképzettséggel rendelkezik

11 fő

óvodapedagógus 10 fő

óvodavezető          1 fő

11 fő

Felsőfokú végzettséggel, óvodapedagógusi szakképzettséggel, valamint szakvizsgával rendelkezik

3 fő

 

óvodapedagógus 2 fő

óvodavezető        1 fő

Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők létszáma:

8 fő

 

8 fő

Dajkák száma

5 fő

dajka

 

Ebből: szakképzett dajka

5 fő

 

 

Pedagógiai asszisztens

2 fő

 

 

Óvodatitkár

1 fő

 

 

Technikai alkalmazottak száma (nem kötelező!)

3 fő

karbantartó-udvaros 1 fő

konyhalány               2 fő

 

3 fő

Személyi feltételek összesen:

22 fő

A fenntartó által engedélyezett csoportok és férőhelyek száma:

Gyermekcsoport megnevezése

Korcsoport

Gyermeklétszám

1.

Szivárvány csoport

Vegyes életkorú csoport

28

2.

Hajnalcsillag csoport

Vegyes életkorú csoport

27

3.

Gyertyaláng csoport

Vegyes életkorú csoport

28

4.

Palánta csoport

Vegyes életkorú csoport

20

5.

Százszorszép csoport

Vegyes életkorú csoport

27

 

Gyermeklétszám 2020. október 1-én:

130 fő

 

Óvodai nevelési év rendje:

A nevelési év 2020. szeptember 1-től – 2021. augusztus 31-ig tart.

Nyári életrend: június 1-től augusztus 31-ig.

Új gyermekek befogadásának ideje: 2020. szeptember 1-től folyamatosan.  Az új gyermekek fogadása a beszoktatás - befogadás ideje alatt folyamatosan történik, a Beszoktatási Terv szerint. A gyermekekkel érkezésüktől távozásukig óvodapedagógus foglalkozik.

 

A 2020/2021-es nevelési évben kötelezően kiadandó szünetek:

Október 23. (péntek):             Az 1956-os forradalom évfordulója

November 01. (vasárnap):      Mindenszentek

Március 15. (hétfő):                Nemzeti ünnep

Április 2.                                Nagypéntek ünnepe

Április 5. (hétfő):                   Húsvét

Május 01. (szombat):              A munka ünnepe

Május 24.                               Pünkösdhétfő

Munkaszüneti napok a 2020/2021-es nevelési évben:

Év

Munkaszüneti nap

Munkanap átcsoportosításából adódó munkanap /szombat/

2020.

december 24. csütörtök pihenőnap

december 12. szombat munkanap

december 25-26 péntek-szombat Karácsony

 

2021.

január 1. péntek Újév pihenőnap

 

március 15. hétfő Nemzeti Ünnep

 

április 2. Nagypéntek pihenőnap

 

április 5. hétfő Húsvét hétfő

 

május 1. szombat Munka ünnepe

 

május 24. hétfő Pünkösdhétfő

 

augusztus 20. péntek Államalapítás ünnepe

 

 

 

 

 

 

Az óvoda zárva tartása

Időpont

Felhasználás

Nevelésnélküli munkanapok

 

A továbbképzési napok (5 nap/év) időpontjáról két héttel előre tájékoztatást adunk a szülők részére. A 2020/2021-es nevelési évben 5 nevelés nélküli munkanap felhasználását tervezzük.

 

 

2020. november 13.

Kett módszer – nevelőtestületi továbbképzés

2021. január 29.

Félévi alkalmazott testületi értekezlet

2021. április

Református Óvodák Konferenciája

2021. június 11.

Nevelőtestületi-munkatársi évzáró értekezlet

2021. június vége

Alkalmazott testületi kirándulás

 

Nemzeti és egyházi óvodai ünnepek megünneplése

A tervezett rendezvényeink, programjaink megrendezése az aktuális járványügyi helyzet függvénye.

 

Ünnep

Időpont

Szüreti délután a szülőkkel

2020. október 9.

Reformáció ünnepe

2020. 10.31.

Adventi gyertyagyújtás

adventben péntekenként

Adventi Jótékonysági Hangverseny

2020. 12. 11.

Mikulás várás

2020.12. 7.

Farsang

2021. 02.04.

Március 15.-i megemlékezés

2021. 03.12.

Virágvasárnap

2021. 03.28.

Nagypéntek- Húsvét

2021. április 2-9.

Anyák napja

2021.május 02.

Gyermeknap

2021. május 30.

Pünkösd

2021. május 23.

Nevelőtestületi értekezletek

Tartalom

Felelős

Érintett

Dokumentáció

Időpont

Aktuális feladatok megbeszélése

óvodavezető

Óvodapedagógusok

Feljegyzések

Minden hónap

második hétfője.

Aktuális feladatok megbeszélése

óvodavezető helyettes

Nevelő munkát segítő munkatársak

Feljegyzések

Minden hónap első keddje.

Alkalmazott testületi évnyitó értekezlet

óvodavezető,

óvodavezető helyettes

Alkalmazotti

testület

Jegyzőkönyv

2020. 08.28. péntek

Munkatársi értekezlet - Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás

óvodavezető

TTRE tűz-és munkavédelmi előadója

Alkalmazotti

testület

Jegyzőkönyv

2020. 08. 27. péntek

SZMK értekezlet

óvodavezető

Szülői Munka-

közösség tagjai

Jegyzőkönyv

2020. október

közepéig

Félévi munkatársi értekezlet

óvodavezető,

óvodavezető helyettes

Alkalmazotti

testület

Jegyzőkönyv

2021. január 29.

Évzáró értekezlet

óvodavezető, vezető helyettes

Alkalmazotti

testület

Jegyzőkönyv

2021. 06. 11.

Általános adatok

Az óvoda nyitva tartási rendje

Az óvoda hétfőtől péntekig tartó 5 napos munkarenddel, egész éven át folyamatosan működik. Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 06:30 órától 17:30 óráig tart nyitva. Az ügyelet ideje reggel 06:30-tól 7:00-ig, ill. délután 17:00-tól 17:30-ig tart. Az óvodában 6.30- 7.00 óráig, illetve 17.00-17.30 óráig a gyermekek összevont csoportban a beosztott óvónővel vannak. A gyermekekkel az intézmény teljes nyitva tartása alatt - a csoportok heti és napirendjének megfelelően - óvodapedagógus foglalkozik.

A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: napi 10 óra. Az óvoda napi nyitvatartási ideje összesen: 11 óra.

Eltérő az óvodai nyitvatartási rend, a gyermekek fogadásának rendje, abban az esetben, ha a nemzeti ünnepek, illetve az egyházi ünnepek miatt az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul.

Az óvodai felvételről szóló tájékoztatás

 

Az óvodai nevelés szakasza a gyermek három éves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi. (2011. évi CXC. törvény 5.§81) a.). Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, amennyiben már minden 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai elhelyezése megtörtént.

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermek ab­ban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik évét betölti, a nevelési év kezdő nap­jától legalább napi négy órában, óvodai foglalkozáson köteles lesz részt venni.

Az óvodába a gyermekek felvétele, átvétele jelentkezés alapján történik. Az óvodai jelentkezés idejét és módját a fenntartó határozza meg: a nevelési évre vonatkozóan a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai jelentkezésének határidejéről, a tárgyévet megelőző év december 31-ig hoz határozatot. A határozatot az óvodavezető az óvodai jelentkezés időpontja előtt legalább harminc nappal köteles nyilvánosságra hozni. A nyilvánosságra hozatal módja: óvodai faliújság, óvoda honlapja (www.ovoda.drk.hu).

 

Az óvoda vezetője – a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20§. (4) bekezdése alapján - az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét. A felvételről kiértesített szülők gyermeküket beíratják a fenntartó által meghatá­rozott időpontban az óvodába: 2021. április 20 – május 20 között a Fenntartó intézkedése és szervezése alapján.

A beiratkozás előtti időszakban minden érdeklődő szülő és gyermeke számára lehetőséget biztosítunk az intézmény megtekintésére, az óvodai életről való beszélgetésre.

 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

 

Az óvoda tandíjat nem állapít meg. Tandíjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatást nem nyújt.

Térítésmentes étkezés:

Az óvoda saját főző konyhával nem rendelkezik, a gyermekek részére az intézmény az étkeztetést vásárolt szolgáltatás keretében biztosítja.

A szülőket mindenkori jogszabályok figyelembe vételével különböző kedvezmények illetik meg a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételének előírása alapján.

A gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó jogcímek:

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül – önkormányzati határozat bemutatása alapján

b) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek – MÁK igazolás alapján

c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek– MÁK igazolás alapján

d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek – szülői nyilatkozat alapján

e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság – erről szóló határozat alapján

f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

 

Az igénybevételéhez, minden nevelési év elején egy, a szülő által kitöltött és aláírt nyilatkozatot kell benyújtani. Az étkezési térítési díj összegéről az intézmény a nevelési év megkezdésekor levélben tájékoztatja a szülőket. A kedvezmények igénybevételével kapcsolatos tudnivalókról a szülő folyamatosan felvilágosítást kaphat gyermeke óvodapedagógusától és az óvodatitkártól.

Térítési díj fizetés:

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege. Az étkezési térítési díj összegéről a Debreceni Református Kollégium Igazgatótanácsa tárgyév május 31-ig határozatban dönt.

Az étkezési térítési díj (tízórai, ebéd, uzsonna): 628 Ft/fő/nap. A térítési díj összege egységes, a tárgyhóban átutalással illetve készpénzzel fizetendő az óvoda által kiállított számla alapján.